Ereburgemeester

Jos Janssens wordt ereburgemeester van Brecht. Minister Keulen ondertekende het besluit om deze eretitel toe te kennen. Janssens was burgemeester van 1995 tot 2006. (vw)