Milieuvergunning

De bvba Energie Services Duffel diende een milieuvergunningsaanvraag in. Die kan tot 7 augustus ingekeken worden. Tot dan kunnen bezwaarschriften ingediend worden. (LVL)