Geen uitspraak over hoofddeksels in rechtszaal

Het Grondwettelijk Hof (het vroegere Arbitragehof) antwoordt niet op de prejudiciële vraag van de Antwerpse correctionele rechter Walter De Smedt die vroeg of mensen in de rechtszaal hun keppeltjes of hoofddoeken mogen ophouden om religieuze redenen. De wet schrijft voor dat iedereen uit respect voor de magistratuur in de rechtszaal zijn/haar hoofddeksel moet afdoen.

Walter De Smedt had zijn vraag voorgelegd naar aanleiding van een rechtszaak tegen een man die ...