Internetklanten moeten gêne aan de kant zetten

‘Een website mag in België enkel geneesmiddelen verkopen als ze verbonden is aan een apotheek die open is voor het grote publiek', zegt Ann Eeckhout van de Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). ‘Een erkenning als apotheker is dus niet genoeg, de apotheek moet ook fysiek te bezoeken zijn door het grote publiek. Bovendien mogen enkel geneesmiddelen die vrij zijn van medisch voorschrift online verkocht worden. De reden daarvan is dat we ervan uitgaan dat die geneesmiddelen beter gekend zijn bij de mensen en dus ook goed gebruikt zullen worden.'

Wie in België toch via internet geneesmiddelen koopt waarvoor een voorschrift vereist is, is eigenlijk strafbaar. ‘Als wij via de douane een postpakket onderscheppen, nemen we contact op met de koper ...

Niet te missen