NALATENSCHAP

Voòr Waugh aan A handful of dust begon, had hij een verhaal geschreven over een avonturier in de Braziliaanse jungle, ‘The man who liked Dickens'. Hij besloot het te recycleren als slot voor zijn roman. Hoe briljant die latere bladzijden ook zijn, ze breken het relaas radicaal in tweeën. Wie de vertrouwde Britishness van A handful of dust voortgezet wil zien in de finale, kan zich wenden tot de Engelse Penguin-uitgave. Die neemt ook een alternatief slot op dat Waugh schreef voor de Amerikaanse Vogue – en daarin gaat het echtpaar Last heel ondramatisch de mist in.

Waugh noemde A handful of dust zijn ‘goede-smaak-boek'. De critici stemden daarmee in en blijven dat tot nader order doen, maar de publiekslieveling onder Waughs romans is Brideshead revisited. ...