Het federale Planbureau verwacht dat de spilindex al in december 2007 overschreden wordt. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in januari 2008 en de wedden van het overheidspersoneel in februari met twee procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

De begroting 2008 houdt rekening met een overschrijding van de index in januari. Dat de uitkeringen en wedden nu een maand vroeger zullen moeten stijgen, houdt volgens het kabinet-Begroting een extra bruto-uitgave in van ongeveer 50 miljoen euro. (ita)