De investeringsplannen van het hoogspanningsbedrijf Elia dreigen gekortwiekt te worden. De snelle invoering van meerjarentarieven door de overheid staat op de helling.

energie

van onze redacteur

pascal sertyn

De Raad van State is immers zeer kritisch over de inhoud van een koninklijk besluit om die meerjarentarieven in te voeren. De Raad wijst er onder meer op dat een koninklijk besluit geen maatregel mag inhouden die verder gaat dat de wet. In de elektriciteitswet is de tarieftermijn expliciet beperkt tot een jaar.

Het beursgenoteerde Elia heeft die meerjarentarieven de komende jaren nodig om tegen een aantrekkelijke rentevoet bij de banken extra geld te kunnen lenen.

Elia investeert momenteel 110 miljoen euro per jaar,maar het hoogspanningsbedrijf schat dat het voor de tijdige vernieuwing van het hoogspanningsnet in ons land jaarlijks 140miljoen euro nodig heeft. Dat vergt al extra leningen bij de banken.

Het hoogspanningsbedrijf staat bovendien voor grote en dure uitbreidingen van zijn transportnet. Zo wil de Belgische overheid dat Elia samen met netbeheerders in Nederland en het Verenigd Koninkrijk onderzoek verricht naar de aanleg van een ringkabel in de Noordzee als ruggengraat voor de verdere uitbouw van grootschalige offshore-parken.

Daniel Dobbeni, de topman van Elia, wees er onlangs (DS 24april) in De Standaard op dat het om een investering van meer dan 200miljoen euro gaat.

De grote handicap vandaag is dat de vergoedingen die Elia ontvangt - van de elektriciteitsbedrijven die gebruikmaken van het hoogspanningsnet - jaarlijks moeten worden vastgelegd door de Creg, de federale regulator. Door dergelijke jaartarieven hebben de financiers weinig zicht op het terugbetalingsrisico op langere termijn. Bovendien is het de praktijk geworden dat de Creg die jaarvergoeding pas eind december goedkeurt. En zelfs na de goedkeuring blijft er onzekerheid over de vergoedingen, omdat de tariefbeslissingen van de regulator al jaren systematisch worden betwist door Elia en de distributiemaatschappijen.

De federale regering wou daar een mouw aan passen door via een koninklijk besluit meerjarentarieven in te voeren voor Elia en de distributienetbeheerders. De voorbije jaren is dat dossier echter maar langzaam gevorderd. Het gevolg was dat de invoeringsdatum van de meerjarentarieven al enkele malen moest worden opgeschoven.

De regering stemde uiteindelijk principieel in met een koninklijk besluit waarbij de meerjarentarieven vanaf 2008 zouden worden ingevoerd.

Na de bezwaren van de Raad van State op het kb dreigt er nu opnieuw uitstel.