de tien inwoners werken in andere provincie

Vlaams-Brabanders pendelen het meest

De inwoners van Vlaams-Brabant zijn de minst honkvaste werknemers in het land. Meer dan veertig procent werkt in een andere provincie dan die waarin zijn huis staat. Het gros van de pendelaars trekt dagelijks naar Brussel.

Uit de woonwerkcijfers van de Federale Overheidsdienst Economie blijkt duidelijk dat de Vlaams-Brabanders zich - al dan niet willens nillens - het vaakst buiten de provinciegrenzen begeven om hun brood ...

Niet te missen