Jeneverjogging in Sint-Adriaan

Zondag kun je sport en solidariteit met Haïti, combineren met alcoholgebruik.

Zondag kun je sport en solidariteit met Haïti, combineren met alcoholgebruik.‘Op zondagmorgen 31 januari om 10 u organiseren wij met drie vrienden een jenever-jogging. Deze ...