François Perin: een partij is een instrument

Afgelopen najaar was 'professor' François Perin, 85 jaar, nog maar eens kandidaat. Bij de provinciale verkiezingen stond hij op de lijst van het Rassemblement Wallonie-France, een partij die graag zou zien dat Wallonië spoedig als het drieëntwintigste departement in de moederschoot van de Franse republiek onderdak vindt. Het is de zesde of zevende partij waarvan Perin militant is - van ongeveer de helft daarvan stond hij zelf aan de wieg. Hij begon met een christelijke achtergrond bij de socialisten, verzeilde daarna bij de federalisten om via de liberalen bij de rattachisten te belanden.

François Perin.blg<br>
François Perin.blg
© ROBERT VANDEN BRUGGE
Wispelturig? Beslist niet. François Perin bekijkt een politieke partij louter utilitair. Ze is niet iets om zich aan vast te klampen en daar macht of een carrière aan te ontlenen. Ze is een instrument ...