Lokaal Kyotoprotocol komt op agenda

Schepen van Leefmilieu Simon De Boeck (CD&V) zal op de volgende gemeenteraad van Gooik het lokaal Kyotoprotocol voorstellen. Dit moet ervoor zorgen dat de gemeente 7,5procent minder energie verbruikt tegen 2012. Dit plan bevat drie kernpunten. Ten eerste moet de gemeente 7,5 procent minder energie verbruiken tegen 2012. Vervolgens wil het bestuur ook zoveel mogelijk inwoners, bedrijven, buurten en verenigingen aansporen om hieraan mee te werken. Ten slotte moet er ook regelmatig worden gecommuniceerd over de resultaten van de ondernomen acties. (tch)