De producent van industriële wassystemen Jensen-Group, het voormalige LSG, heeft in 2006 een nettowinst uit voortgezette activiteiten van 5,2 miljoen euro gerealiseerd, evenveel als de nettowinst van vorig jaar. Dat die winst na de afsplitsing van de divisie lichte wasmachines in juli vorig jaar stabiel bleef, is vooral te danken aan de forse groei van de ,,Heavy Duty Laundry''-activiteiten van de groep. Per aandeel kwam de winst uit op 0,62 euro.