Loro, het consortium dat eind vorig jaar geëlimineerd werd door de Kwaliteitskamer voor de bouw van de Oosterweelverbinding, hekelt het gebrek aan transparantie en de subjectiviteit in de besluitvorming.

BOUW

Van onze redacteur

Pascal Dendooven

Brussel.

LORO, dat eerder al een klacht indiende bij de Raad van State, gaat nu ook klacht indienen bij de Europese Commissie. Het consortium werd eind vorig jaar uit de race voor de Oosterweelverbinding gegooid omdat zijn brug door de Kwaliteitskamer als te lelijk werd ervaren. De Studiegroep Antwerpen Mobiel (Sam) had die eerder omschreven als een ,,gedurfd staaltje van ingenieurskunde,.

De betrokken brug zou de grootste tuikabelbrug ter wereld geweest zijn. Volgens de Kwaliteitskamer beantwoordde de brug niet aan de minimale architecturale ambitie. Loro stelt dan weer dat zijn ontwerp het meest getuigt van realiteitszin inzake veiligheid en de risico's met betrekking tot de beheersing van het budget en de uitvoeringstermijn.

Loro vindt het advies van de Kwaliteitskamer ongefundeerd en zegt dat dit advies er gekomen is zonder grondige analyse. Het budget voor de Oosterweelverbinding bedroeg in juli 2005 1,342 miljard maar werd recentelijk op circa 1,9 miljard euro geschat.

In de voorlaatste ronde waren enkel nog Loro (met onder meer Jan De Nul, Van Laere, Betonac, het Nederlandse Bam en diens Belgische dochters) en Noriant (een groep rond het Franse Vinci) in de running. Loro diende de goedkoopste offerte in: een naakte kostprijs van 2miljard euro. De groep rond het Franse Vinci zat in totaal (in netto contante waarde) circa 300 miljoen euro hoger. Loro had nog 250 miljoen euro besparingen in het vooruitzicht gesteld voor de Bafo-ronde: best and final offer.

De Kwaliteitskamer, die een architectenbonus van 100 miljoen euro mocht toekennen, heeft door de vroegtijdige eliminatie een situatie gecreëerd waarbij er geen prijsconcurrentie speelt bij de finale toekenning. ,,Vergeet die extra besparingen maar, Oosterweel zal een half miljard duurder zijn,, zegt een specialist van Loro.

Aannemers zeggen dat de Bam (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) eerst een architectenwedstrijd had moeten organiseren en vervolgens aannemers de goedkoopste offerte laten opstellen. Bovendien had men ook het eigenlijke werk beter in drie delen gesplitst om een maximale concurrentie te organiseren.

Door de drie luiken van het Oosterweel-project -een verkeersknooppunt tussen de E17 en N49(E34), een tunnel en de Lange Wapperbrug met verkeerswisselaar op Rechteroever- samen te houden, krijgt nu één consortium het hele project.

Ze krijgt dat omwille van een mooi bevonden brug die maar goed is voor één derde van het project. Op twee derden van het miljardenproject speelt onvoldoende concurrentie.

Loro spaart zijn kritiek op de Kwaliteitskamer niet. Daarin zit geen enkele architect met gedegen kennis van tuikabelbruggen. ,,Men heeft er een oefening plaatjes kijken van gemaakt,, zegt een betrokkene. Specialisten twijfelen of Noriant zijn project, dat belangrijke risico's inhoudt, binnen de geplande vier jaar kan bouwen.

E8-E9: Dossier: winnen met slechtste punten.