ZONERINGSPLAN

Van de meer dan 30.000 woningen zijn er nog een 170-tal die niet aangesloten zijn op het openbaar rioleringsnet. In het gemeentelijk zoneringsplan zijn al die woningen in kaart gebracht. Het is de bedoeling om al deze huizen en de landelijke gebieden aan te sluiten op een individuele waterzuiveringsinstallatie of collectieve rioolaansluiting. Het zoneringsplan kan worden ingekeken tot 16 november bij de afdeling Stadsontwikkeling in het stadhuis. (nm)