Natuurgebieden

Het gemeentebestuur heeft gunstig advies verleend om Hof ten Rijen, het Weymeerbroek, het Groot Broek en de Koolputten om te vormen tot natuurgebied, op voorwaarde dat het Groot Broek niet wordt herleid tot een ontpolderd gebied waar wilgenvloedbossen welig kunnen tieren in slikken en schorren.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen