Oscar van den Boogaard

De zegen die 'vergeven' heet

Ik zit op het strand van Rio de Janeiro onder een parasol. Mensen genieten van de zon. Golven rollen af en aan. Trekvogels vliegen noordwaarts. De Christo op zijn berg waakt met gespreide armen over de stad, houdt haar bijeen, brengt verlossing en vergiffenis. Zo'n krachtig symbool zouden wij in België best kunnen gebruiken.

In een opmerkelijke toespraak afgelopen weekend pleitte het hoofd van het katholiek onderwijs, Mieke Van Hecke, voor meer vergiffenis in de samenleving. 'Mensen mogen niet meer falen. Een tweede kans ...

Niet te missen