POSTUUM

Poëzie met een geheugen

Het ontbrak Christine D'haen, die donderdag stierf, net geen 86 jaar oud, nooit aan heldere opvattingen. Naarmate ze steeds scherper het gevoel kreeg dat ze met die ideeën dwars op haar eigen tijd stond, werd ze steeds meer een angry old woman. Symbolisch daarvoor is haar strijd tegen de geluidshinder van de toeristenkoetsen die onafgebroken voorbij haar huis in het volgens haar versuikerde Brugge klepperden.

vum
vum © MH Michiel Hendryckx
Aangeboden door onze partners

Niet te missen