Aanpak parket in zaak-L&H creëert onrust bij bestuurders
L&H belooft ook al voor precedenten inzake bestuurdersaansprakelijkheid te zorgen. belga
Foto: © HERWIG VERGULT
Het parket bij het hof van beroep in Gent zaait via de zaak-L&H onrust in bestuurderskringen. De gelijkheid tussen bestuurders wordt doorbroken en het lidmaatschap van onafhankelijke bestuurders in het auditcomité wordt onaantrekkelijker.

GERECHT

Van onze redacteur

Pascal Dendooven

Het parket van het hof van beroep in Gent heeft door een selectief aantal bestuurders te dagvaarden in de zaak-Lernout en Hauspie een stevig debat op gang gebracht in bestuurderskringen. Zo stelt het parket vast dat de raad van bestuur de vergoeding voor de commissaris-revisor niet voorafgaandelijk heeft voorgelegd ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering. De bijkomende vergoedingen die KPMG genoot voor adviesdiensten, zijn volgens het parket ten onrechte onvoldoende gemotiveerd en uitgesplitst.

Het parket legt KPMG dan weer (onder meer) ten laste dat het die jaarrekeningen onterecht in die vorm heeft laten passeren. Voor diezelfde inbreuk tikt het slechts een beperkt aantal bestuurders op de vingers. Dat laatste is een precedent. Een raad van bestuur werkt in principe collegiaal, maar los daarvan waren de betrokken bestuurders in de onmogelijkheid om die fouten er in hun eentje door te drukken, luidt het.

'Van de goed twintig bestuurders konden er niet zeven of acht samen zitten en zelf beslissen om de jaarrekening op die manier goed te keuren. De jaarrekening moet door alle bestuurders worden goedgekeurd', zegt een specialist. 'Je zou kunnen zeggen dat sommige partijen iets verweten wordt waar ze de macht niet toe hadden. De voltallige raad moet bij deze tenlastelegging terechtstaan, want ze zijn allen betrokken bij deze inbreuk.'

Het parket dagvaardt behalve de kern van L&H (de stichters, Willaert en Bastiaens) ook het auditcomité en een van de andere bestuurders. Voor de drie bestuurders die lid waren van het auditcomité geldt dat laatste als een 'bijzondere omstandigheid'. Bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen vinden dat een gevaarlijk precedent. Er worden verschillende categorieën van aansprakelijkheid geïntroduceerd en sommige rollen worden onaantrekkelijker dan andere.

'De code Lippens schrijft voor dat een meerderheid van de leden van het auditcomité uit onafhankelijke bestuurders moet bestaan. Je riskeert dat onafhankelijke bestuurders gaan bedanken voor lidmaatschap van dergelijk orgaan', zegt een bestuurder.

De schending van het getrouwe beeld van de jaarrekening wordt eveneens slechts tegen een beperkt aantal bestuurders uitgespeeld, maar de redenering is complexer. 'Hier moet je in het dossier kijken wie het in de praktijk gedaan heeft. Een bestuurder voert de boekhouding niet.' Burgerrechtelijk zijn de bestuurders wel collegiaal aansprakelijk voor inbreuken op de boekhoudwetgeving.

Sommige juristen zijn van oordeel dat het parket het recht heeft slechts een beperkt aantal bestuurders te dagvaarden. 'Maar ze zal wel voor de rechtbank moeten motiveren waarom.' Het eigenlijke debat over de kwestie zal moeten wachten tot oktober dit jaar. Officieel gaat het proces op 21 mei van start, maar die zittingen hebben een 'logistieke ambitie': het registreren van de burgerlijke partijen. De 21 gedagvaarde partijen wachten trouwens nog op een rekwisitoor om in detail te vernemen wat hen ten laste gelegd wordt.

www.standaard.biz/l&h