De 400.000 euro die het gerecht in beslag nam, wordt door Lernouts vrouw geclaimd.

Uit de dagvaarding in de zaak-Lernout & Hauspie blijkt dat de speurders beslag hebben gelegd op 400.000 euro en dat het parket de rechtbank vraagt om de verbeurdverklaring van dit geld die het aan Jo Lernout toeschrijft (DS 23 april). Het geld is afkomstig van een verkoop van aandelen Lernout & Hauspie via een termijncontract. Volgens de advocaat van Jo Lernout zegt het parket verkeerdelijk dat het om diens geld gaat.

'Het is geld van zijn vrouw met wie hij sinds 1995 een contract van scheiding van goederen heeft dat door de rechtbank werd gehomologeerd. De thesis in de dagvaarding is niet juist. Dit geld is lastens zijn echtgenote in beslag genomen; het stond op haar rekening.'

Het gerecht vraagt de verbeurdverklaring van de volledige opbrengst van de termijnverkopen. Het gaat om 50 miljoen dollar. De vraag treft ook Pol Hauspie en Nico Willaert.

Aan het in beslag genomen geld koppelt het parket de beschuldiging van witwassen. De advocaat van Lernout zegt dat de aandelenverkoop destijds gemeld werd aan de beursautoriteiten. Hij ontkent dat het om witwassen gaat.

Het parket vraagt in totaal de verbeurdverklaring van circa 115 miljoen euro. Meer dan de helft daarvan heeft betrekking op Jo Lernout, Pol Hauspie en Nico Willaert.

Behalve over de termijnverkopen gaat het vooral over de zogenaamde 'Bastiaens-lening' die onderdeel uitmaakte van een beleggingscarrousel in deelbewijzen Parvest.

Ook van KPMG, Dexia en personen die aandelen L&H verkochten, wordt de verbeurdverklaring van geldsommen gevraagd.

Het parket stuurde afgelopen vrijdag zijn dagvaarding op, maar gisteren bleek een aantal verdachten de documenten nog altijd niet ontvangen heeft. Vooral in het Brusselse blijken gerechtsdeurwaarders met 'vertraging' te kampen. (pdd)