Graftekens

Het stadsbestuur van Damme en de Heemkundige Kring 't Zwin Rechteroever zijn op zoek naar peters en meters voor waardevolle graftekens op de Damse begraafplaatsen. Het is hun bedoeling om de graftekens in een goede staat te behouden. Een lijst van de graftekens en de voorwaarden zijn te verkrijgen op de dienst burgerzaken in het Administratief Centrum Moerkerke. (rso)