Schuldbemiddeling

Het OCMW krijgt steeds meer aanvragen voor schuldbemiddeling. In 2008 telde de OCMW-dienst 41cliënten. Veertien dossiers werden afgesloten. Elf inwoners kregen een leefloon. (ppg)