Putse academie

Vanaf dit jaar kunnen de kinderen van de lagere school zich inschrijven voor de lessen beeldende kunst. Inschrijven voor muziek en woord kan vanaf het derde leerjaar. 015-22.92.00. (evb)