Pieter Soens, CD&V

'Dossier met verschillende spelers'

Volgens raadslid Pieter Soens (CD&V) gaat het hier helemaal niet om het toespelen van de zwartepiet naar het Vlaams Gewest, zoals Spirit beweert. 'Het gaat er hem om dat de aanleg van de N328 de meest duurzame oplossing is, die echter heel wat overleg vergt.

phk<br>
phk
© PATRICK HOLDERBEKE
Het is hierbij duidelijk dat de stad niet de enige is die over het tracé kan beslissen: ook het Vlaams Gewest, de provincie en zelfs de NMBS dienen erin te worden betrokken ...

Niet te missen