Miniatuurbrandweerwagen

De vrijwillige brandweer kreeg een origineel geschenk van Rudi Boucquez. Hij schonk uit erkentelijkheid een miniatuurbrandweerwagen. Rudi is West-Vlaams kampioen miniatuurbouw en heeft een zwak voor de brandweer. Het gaat om de eerste maquette van een brandweerwagen die meteen een plaats kreeg in de debriefingruimte van het korps. (efo)

Niet te missen