laten we een kwak een kwak noemen

Wie beschermt de patiënt eigenlijk tegen kwakzalvers, vraagt Willem Betz zich af. De bonafide arts niet, want die mag van zijn orde geen collega's bekritiseren. De ziekenfondsen niet, want die ruiken geld. En de overheid kan alleen repressief optreden na een klacht. En de rechtbank? 'Als je per jaar 1.500 nepbehandelingen kunt verpatsen voor 30.000 euro per stuk, dan kun je al eens een dure advocaat inschakelen.'

In ons land is bij Koninklijk Besluit vastgelegd welke (para)medische beroepen erkend zijn. Dat kb bepaalt dat alleen geregistreerde artsen bevoegd zijn om aan medische diagnose en behandeling te doen.De mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat die verstrekte zorgen van voldoende kwaliteit zijn en blijven. De medische universitaire opleidingen worden nu door internationale 'visitaties' regelmatig onderzocht op hun kwaliteit, het uitreiken van een diploma bevestigt dat de jonge arts aan ...

Niet te missen