WAARDE REDACTIE

Homeopathie

Het standpunt van Test-Aankoop over homeopathie (DS 23 februari) is duidelijk én eenvoudig: alle wetenschappelijke evidentie toont aan dat homeopathie niet meer resultaat geeft dan een placebo-effect. Wij zijn dan ook geen voorstanders. Een 'erkenning' of in overweging nemen van 'kwaliteitscriteria' voor (sommige) beoefenaars is voor ons onaanvaardbaar. Daarmee wordt enkel een indruk van sérieux gegeven. Voor ons kan er geen sprake van zijn dat homeopathie in aanmerking zou komen voor terugbetaling.

Ivo Mechelsvan Test-Aankoop)FietsDe nieuwe verklaring van het woord fiets (DS 22 februari) is niet zo nieuw. In het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands (EWN, 2005) vinden we ze al. Alleen wordt ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen