Tips voor een bang land

Op initiatief van de federale minister van Werk en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet (CDH), werden in september 2009 de ‘Rondetafels van de Interculturaliteit' opgestart. Sindsdien kwamen ruim twintig experts — academici, vertegenwoordigers van minderhedenorganisaties en mensen die tot die minderheden behoren — meermaals samen om een stand van zaken op te maken over de manier waarop ons land omgaat met diversiteit, om pijnpunten in kaart te brengen en oplossingen te suggereren.

Inge van Mill / Hollandse Hoogte

Er werd ook samengewerkt met verenigingen uit het middenveld en partners zoals het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).Een van de kerngedachten achter ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen