De staking is onwettelijk, ondoelmatig en onrechtvaardig

Volgens ROGER BLANPAIN hebben vakbonden via allerlei kanalen al voldoende inspraak. Hij noemt de staking van maandag zelfs onwettelijk.
© MHB Marc Herremans

De staking is vooreerst onwettelijk. Staking is immers het 'ultieme middel' dat alleen kan worden ingezet als alle andere middelen om een mogelijk geschil op te lossen uitgeput zijn. Dat is hier zeker ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen