Gecoro moet opnieuw samengesteld worden

Het gemeentebestuur ging in de fout bij de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Het ronselde vorig jaar in november, voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad, al kandidaat-leden.

Pas na de installatie van de nieuwe gemeenteraad mag met de procedure voor het opstarten van de Gecoro gestart worden. Daarom werd tijdens de jongste gemeenteraad het gemeenteraadsbesluit van 12maart ...