Minder inbraakpogingen

In de politiezone Stekene/Sint-Gillis-Waas zijn er vorig jaar 14procent minder pogingen tot inbraak vastgesteld. Er waren 75 inbraken en 31 pogingen. Volgens de politie gaat het om professionelere daders, wat het in verhouding gestegen aantal echte inbraken verklaart. In totaal viel 2009 nog mee. Er werd immers amper één inbraak(poging) meer vastgesteld dan het jaar voordien. 2005 was in dat opzicht een dieptepunt met 173 inbraken/pogingen. De politie kreeg nu ook een duidelijker beeld van hoe die rondtrekkende daders opereren