Manpower en Right Management hebben tips op papier gezet voor bedrijven en overheid om een aangepaste personeelspolitiek '50-plus' uit te bouwen. Enkele voorbeelden van hun adviezen:



1. Ken uw personeelsbestand. Werkgevers moeten starten met een demografische analyse van hun huidige team om na te gaan welke medewerkers de pensioenleeftijd naderen.

Door mogelijke personeelstekorten op te sporen kunnen werkgevers anticiperen en strategieën uitwerken om voor hun sleutelfuncties medewerkers aan te trekken en aan zich te binden.



2. Handel correct. Managers moeten de diversiteit van hun team aanvaarden en alle medewerkers op gelijke voet behandelen.

Krijgen oudere werknemers bijvoorbeeld wel dezelfde opleidingskansen als hun jongere collega's?

Teamverantwoordelijken moeten de vijftig-plussers met respect behandelen en hun het gevoel geven dat ze in het team thuishoren.

3. Herzie de inhoud van uw functies. Werkgevers bieden oudere werknemers het best een uitgebreide waaier van tewerkstellingsopties aan. Waarom zouden ze bijvoorbeeld niet op projectbasis aan de slag gaan?

Jobherziening moet gebeuren op basis van taken en competenties. Daarbij moeten voltijdse banen omgezet worden in deeltijdse zonder aan productiviteit, kwaliteit en continuïteit in te boeten.



4. Creëer een cultuur van levenslang leren en optimaliseer de doorstroom van talent. Werkgevers moeten inspanningen leveren om het maximum uit hun werknemers te halen, van bij het begin tot het einde van hun carrière. Het is essentieel om levenslang leren vanaf de lagere school tot aan de pensioenleeftijd te verankeren. Daarom moeten de vaardigheden en attitudes van werknemers regelmatig geëvalueerd worden om na te gaan of hun persoonlijke ontwikkelingsplan bijsturing vereist.

Werkgevers moeten aandacht hebben voor de mix van vaardigheden, interesses en levensstijlen en werk maken van herscholing, zodat niemands competenties achterhaald geraken.



5. Garandeer een efficiënte kennisoverdracht. Werkgevers moeten er alles aan doen om waardevolle kennis niet verloren te laten gaan. Dat kan dankzij successieplanning en door ervoor te zorgen dat oudere werknemers hun opvolgers voldoende opleiden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een pool van gepensioneerde werknemers aanleggen die seminaries geven en een onmisbare bijdrage leveren aan projecten.



6. Breng een mentaliteitswijziging tot stand. Overheden spelen een cruciale rol om ouderen langer aan het werk te houden. Werkgevers zouden met de nationale en lokale overheid moeten samenwerken om een mentaliteitsverandering op gang te brengen.

Dat kan via (fiscale) incentives voor werkgevers die oudere kandidaten in dienst nemen en via gunstige regimes op het vlak van belastingen en sociale voordelen voor de werknemers zelf.