Oudere werknemers -zeg maar de vijftigplussers- worden onmisbaar op de arbeidsmarkt. Die boodschap staat centraal in een studie van de uitzendgroep Manpower naar de manier waarop bedrijven omgaan met de snel toenemende vergrijzing van hun personeelsbestand en met het eveneens snel stijgende gebrek aan jonge kandidaat-werkenden.

Bedrijven moeten veel meer gaan rekruteren in de groep van vijftigplussers en hun bestaande groep 'oudere' werknemers langer aan de slag proberen te houden, luidt het. Maar een wereldwijde enquête leert dat nauwelijks 14 tot 21procent van de werkgevers terzake een actieve politiek voert.