Ethias Leven kroop door het oog van de naald
Ethias zat in een dubbele crisis. photo news
Foto: © Didier Lebrun
Bij de tak Leven, één van de drie kassen van Ethias, was er een gat in de solvabiliteit van 1,3 miljard euro. Er was nog voor twee dagen geld in kas. Ethias kroop door het oog van de naald.

De onderlinge verzekeringsmaatschappij Ethias zat volgens kenners de jongste weken in een dubbele crisis: een liquiditeitscrisis (tekort aan geld) en een solvabiliteitscrisis (te weinig eigen middelen tegenover de uitstaande verplichtingen). Dit dreigde Ethias in een negatieve spiraal te storten. Doordat ongeruste spaarders hun First Rekening kwamen leeghalen, dreigde Ethias door zijn geld heen te raken, en zou het allerlei beleggingen moeten verkopen om aan cash te geraken.

Doordat veel beleggingen door de financiële crisis onder hun waarde noteren, dreigden die verkopen de solvabiliteit nog verder onderuit te halen. De problemen zaten in essentie bij het levensverzekeringsbedrijf. De put in de boeken van Ethias Leven bedroeg volgens specialisten 1,3 miljard euro. Een bijzonder hoog cijfer tegenover het eigen vermogen van Ethias Leven van 736 miljoen euro, en het jaarlijks premie-inkomen van 2,55 miljard. De omvangrijke put bij Ethias Leven is het gevolg van het fors waardeverlies van de aandelen Dexia. Achter de schermen is een politiek gevoelige discussie bezig. Ethias is vooral een bolwerk van de Luikse PS en werd sinds een jaar voorgezeten door de Limburgse gouverneur Steve Stevaert (SP.A). Het ging om een onbezoldigd mandaat. Ethias met zijn onderlinge structuur en drie kassen (leven, arbeidsongevallen en gemeen recht/brand) had bovendien tientallen bestuurspostjes te verdelen aan lokale schepenen en burgemeesters.

Volgens sommigen was Ethias een toonbeeld van slecht beleid. Maar ook bij Ethias zelf lijkt een proces op gang te komen waarbij de pot de ketel verwijt. Bestuurders zeggen dat ze zich niet zelf met het dagelijks beleid bezighielden, maar dat dit het werk was van het management. Sommige directieleden zeggen dan weer dat ze het beleid van het management en van de raad van bestuur uitvoerden. Met name de financieel directeur van Ethias kreeg kritiek wegens de verliezen op de beleggingsportefeuille.

Dat gedurfd beleggingsbeleid was volgens specialisten het gevolg van een commercieel beleid met het topproduct, de First Rekening, dat fout zat. De First Rekening was een als verzekeringsproduct vermomd bankproduct dat ook de strijd aanging met spaarboekjes omdat het geld permanent opvraagbaar was. De enige penalisatie was het betalen van 15% roerende voorheffing op de gecumuleerde rente als men vroegtijdig (voor 8jaar) zijn geld opvroeg.

De jongste weken werd Ethias geconfronteerd met klanten die hun rekeningen opzegden. Dat gebeurde nadat Ethias ongunstig in het nieuws kwam als gevolg van het faillissement van Lehman Brothers. Ethias verkocht enkele Lehman-producten met kapitaalbescherming en slikte zelf ook verliezen op de Amerikaanse zakenbank. In volle crisis moest Ethias ook nog eens 150 miljoen euro ophoesten voor de noodkapitaalverhoging van Dexia. Eigenlijk had het dat geld niet. De nieuwe aandelen moesten boven de beurskoers betaald worden, wat het Dexia-probleem van Ethias nog vergrootte. In ruil eiste Ethias dat de First Rekening door de overheid beschermd zou worden via de depositogarantieregeling. Dat moest de leegloop stoppen. De overheid was zeer dubbelzinnig over die bescherming. De jongste dagen nam de uitstroom af, maar door de uitspraken eind vorige week van Guy Burton kwam een nieuwe leegloop op gang. 'Er zat nog voor twee dagen geld in de kas', zegt een betrokkene. De verkoop van beleggingen tegen slechte prijzen dreigde. Dat probleem is nu opgelost. Ethias kreeg een liquiditeitslijn, waarvan de omvang niet vrijgegeven werd, en een kapitaalinjectie van 1,5 miljard euro. Daarbovenop is er de depositogarantieregeling. Ethias vreest nu dat een fusie met Dexia zal worden opgedrongen. Door de 88miljoen aandelen Dexia in portefeuille is het lot van Ethias nu al verbonden met de vriend/vijand. Dat pakket is vandaag nog maar 400 miljoen waard, maar staat een stuk hoger in de boeken. Als de waarde niet herstelt, is een fusie wellicht onontkoombaar. (pdd)Blz. E4 Voorzitter 'Gratis' zit wankel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig