Groen! noemt nieuwbouw 'energetische ramp'

Naar aanleiding van de inwijding van twee nieuwe gemeentelijke gebouwen, merkt Groen!Sociaal op dat er helemaal geen rekening werd gehouden met hun pleidooi voor energiebesparende maatregelen. De oppositiefractie spreekt van 'een energetische ramp'.

'Het is mooi om een oud gebouw te hergebruiken, maar de renovatie van de vroegere brouwerij Mena is toch een gemiste kans', zeggen ze bij Groen!Sociaal. 'Er is onvoldoende ...