DORPSHART

De gemeente wil de zone voor openbare infrastructuur uit het ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpshart verwerven. Het oude kaatsterrein in de Palingstraat is van cruciaal belang. Het gaat om een strook voor een kerkwegel, een groene parking en een zone voor ondergronds parkeren. Een reeks eigenaars is bereid om te verkopen. (mss)