Trottoirs

Het stadsbestuur heeft een aannemer aangesteld om werken uit te voeren aan voetpaden in de Nieuwe Weg. Het gaat om 188meter voetpad tussen het huisnummer6 en de vroegere spoorwegbedding. De aannemer zal de opritten tot aan de woningen vernieuwen, boomstronken vernieuwen en de grasstroken opnieuw inzaaien. Voor deze werken trekt het stadsbestuur 34.500euro uit. (rso)