Burundi

Een Burundese delegatie met twee volksvertegenwoordigers en ambassadeur Kavakure brachten zaterdag een bezoek aan het Fort van Breendonk en enkele projecten van sociale woningbouw. Willebroek is verzusterd met het Burundese dorp Kiremba, waar met de steun van de provincie Antwerpen woningen gebouwd worden. (klw)