Op fiscaal vlak zijn bedrijfs-gsm's, blackberry's, laptops en privé-internetaansluitingen de meest interessante extralegale loonvoordelen die er maar te vinden zijn. Werknemers zijn ermee in de wolken omdat ze daarmee op fiscaal vriendelijke wijze een aantal privékosten kunnen afschuiven op hun baas. En voor de werkgever valt de kostprijs van deze snufjes al bij al goed mee. De werkelijke kostprijs ligt bij deze incentives zelfs een stuk lager dan het voordeel voor de werknemer. De verklaring daarvoor is eenvoudig: computer-, gsm- en internetfacturen zijn voor de werkgever fiscaal aftrekbare kosten waarvan bovendien ook nog eens de btw kan worden gerecupereerd. Dat vermindert de kostprijs voor de werkgever, maar doet niets af van het voordeel voor de werknemer.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat gsm's, blackberry's, laptops en internetabonnementen een steile opmars hebben gemaakt als bedrijfsincentive. Dat groeiende succes is echter ook Vadertje Staat niet ontgaan. Omdat ook de overheid een deel van de koek wil, moet elke werknemer die van zo'n voordeel geniet, belasting betalen op een zogenaamd 'voordeel van alle aard'. Voor pc's en internetaansluitingen staan de fiscale spelregels inmiddels helemaal op punt. Het belastbaar voordeel van alle aard voor een volledige pc-configuratie wordt door de fiscus forfaitair geraamd op 180 euro per jaar (of 15euro per maand) en dat van een internetaansluiting op 60euro per jaar (of 5euro per maand). Bij een marginale belastingvoet van 50procent betaal je daardoor als werknemer 120 euro belasting per jaar op een gratis ter beschikking gestelde pc-configuratie met internetaansluiting, plus nog een habbekrats aan sociale lasten. De werkgever moet op dat voordeel ook werkgeversbijdragen betalen.

Voor bedrijfs-gsm's en -blackberry's werden er nog geen forfaitaire waarderingsregels uitgewerkt. En minister van Financiën Didier Reynders heeft enkele maanden geleden in het parlement gezegd dat hij ook niet van plan is om dat te doen. Dat neemt echter niet weg dat werkgevers wél verplicht zijn om een voordeel van alle aard te vermelden op de loonfiche van de werknemer met een bedrijfs-gsm of -blackberry. De werkgever heeft echter de vrijheid om zelf de omvang daarvan te ramen. Voor het gebruik van een bedrijfs-gsm is een belastbaar voordeel van5 tot 20euro per maand gangbaar. Als werknemer betaal je ongeveer de helft van dat bedrag als extra belasting. (fdc)