Laat de fiscus de rekeningen betalen

Minder dan één werknemer op zestien bewijst zijn werkelijke beroepskosten. De overige vijftien kiezen voor het kostenforfait.

Bijna 80 procent van alle zelfstandigen met baten (vrije beroepen) bewijzen hun werkelijke kosten. Zelfstandigen met winst (handelaar, winkelier,...) hebben geen alternatief en moeten hun echte kosten ...