Voedselteam

Er komt een voedselteam, dat is een groep mensen die samen duurzame of biologische producten aankopen bij een lokale producent. De doelstelling om het aantal voedselkilometers te verminderen, is één van de zescriteria om de titel van Fair Trade gemeente te krijgen.