De economie in de VS groeide afgelopen kwartaal dubbel zo sterk als verwacht.

conjunctuur

Het lijkt er voorlopig op dat de Verenigde Staten dan toch niet in recessie zijn. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar verminderde het bruto binnenlands product (bbp) weliswaar met 0,2 procent - de eerste inkrimping in zeven jaar - maar sindsdien verbetert de situatie erg snel.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de groei uit op 1,9 procent, maar sceptici wezen op de milde winter die verhinderde dat de bouwsector helemaal van het economisch toneel zou verdwijnen.

De sterke groei in het tweede kwartaal werd nagenoeg volledig gedragen door de export die, allicht ook dankzij de aanhoudende dollarverzwakking, met 13,2 procent toenam, terwijl aanvankelijke ramingen 'maar' een groei van 9,2 procent te zien gaven.

De gezinnen, die met hun verbruik instaan voor twee derde van het Amerikaanse bruto binnenlands product, consumeerden 1,7 procent meer dan tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar. De eerste cijfers gaven een groei van 1,5 procent te zien.

Bovendien verminderden de voorraden die de bedrijven aanhouden met 49,4 miljard dollar, en niet met 62,2 miljard zoals eerst werd gedacht. Dat is een duidelijk teken dat de bedrijven minder pessimistisch zijn dan gedacht.

Toch waarschuwen economen dat de dollar afgelopen maand opnieuw sterker is geworden tegenover tal van internationale munten en, vooral, de euro. Dat maakt Amerikaanse producten opnieuw duurder voor buitenlanders, op een ogenblik dat de wereldgroei vertraagt en tal van landen in de eurozone op hun beurt op de rand van een recessie balanceren.

Daarnaast werd de binnenlandse consumptie tijdens de voorbije maanden op peil gehouden door de belastingvermindering die de overheid toestond. Gezinnen kregen gemiddeld en cheque van bijna duizend dollar. Die belastingverlaging was echter eenmalig en dus zal het effect ervan al tijdens het derde kwartaal volledig verdwijnen.

Intussen weegt de crisis op de huizenmarkt nog steeds zwaar op de Amerikaanse economie. Er werden tijdens het tweede kwartaal 15,7 procent minder huizen gebouwd. (lc)