+ Randstad
= Sipef
Randstad

Royal Bank of Scotland is erg te spreken over de resultaten die Randstad (20,4 euro) behaalde in het tweede kwartaal van dit jaar. De bank handhaaft daarom haar 'kopen'-advies. Toch wordt het koersdoel voor Randstad verlaagd van 36 naar 27euro. Dat gebeurt nadat de analisten van Royal Bank of Scotland een simulatie hebben gemaakt van de evolutie van de resultaten op langere termijn. Daarbij kwamen vooral de risico's hoger uit, waardoor de inschatting van de huidige waarde werd verlaagd.Sipef

Bank Degroof beoordeelt de resultaten van de plantagegroep Sipef over het eerste semester als goed en volgens de verwachtingen. Maar de analist van Bank Degroof onderstreept dat de forse schommelingen van de prijzen voor palmolie een neerwaarts risico inhouden. In het algemeen bevestigt Bank Degroof haar 'neutraal'-advies voor het aandeel.