Richtlijnen voor politiewerk

Het Nationaal Veiligheidsplan voor de komende vier jaar (2008-2011) gaat uit van vijf criminaliteitsfenomenen die prioriteit krijgen in het optreden van de federale en lokale politie, en van de justitie.

1. Maatschappijontwrichtende criminaliteitgeorganiseerde criminaliteitfinancieel ...