Overheid krijgt meer inspraak bij KBC
Ceo André Bergen van KBC. Zijn bank heeft geen liquiditeitsprobleem.pdw
Foto: © Pol De Wilde - Corelio
Om 8 uur vanochtend komt de ministerraad bijeen om zich te buigen over een kapitaalinjectie van 3,5 miljard euro in KBC. In ruil eist de overheid wel meer inspraak in het beleid.

van onze redacteurenpascal dendooven

Voor het vierde opeenvolgende weekend was er in Brussel topoverleg over een kapitaalinjectie in een grote Belgische financiële speler, deze keer KBC. En hoewel er ook dit weekend opnieuw met miljarden werd gegoocheld, onderstreepten ingewijden gisteren dat het KBC-dossier in weinig of niets vergeleken kan worden met de eerdere reddingsoperaties bij Fortis, Dexia en Ethias.

De voorgaande banken dreigden om te vallen door acute liquiditeitsproblemen, nadat andere banken en/of ongeruste klanten in groten getale hun kredietlijnen doorsneden of hun geld begonnen weg te halen. Bij KBC - dat meer deposito's heeft uitstaan dan leningen - is er vandaag geen sprake van liquiditeitsproblemen.

Doordat steeds meer andere lidstaten hun banken massaal geld toestopten, en KBC tot nog toe als enige Belgische bank op eigen kracht bleef doorwerken, dreigde er echter wel een potentieel concurrentie- en solvabiliteitsprobleem. Om het anders te zeggen: als iedereen in Europa de lat qua solvabiliteit plots op een nieuwe recordhoogte legt, is KBC verplicht om te volgen.

Met als resultaat dat er het hele weekend druk werd onderhandeld over een overheidsinjectie van 3,5 miljard euro in KBC, die geïnspireerd is op de kapitaalinjectie die de Nederlandse regering een week geleden gaf aan concurrent ING. Net als bij ING verwateren de stemrechten van de bestaande aandeelhouders niet, maar is er wel een winstverwatering. De overheid tekent in op niet-stemgerechtigd papier met een zogenaamde 'step-upvergoeding' van minimaal 8,5%. Dat kan hoger zijn, maar dat hangt af van het dividend dat de gewone aandeelhouder krijgt. Dit jaar slaat KBC het dividend over.

'Rekening houdend met de return die KBC zelf op dat geld boekt en met de fiscaliteit, spreek je van een netto-impact op de nettowinst van 110 miljoen per jaar', zegt een analist. 'Als je in deze markt een obligatielening moet plaatsen, zal het niet goedkoper zijn.' KBC kan het papier vervroegd terugkopen tegen een premie, wat nog eens winst betekent voor de overheid.

Het was gisterenavond niet duidelijk of de overheid het papier ook in gewone aandelen zou kunnen omzetten als KBC niet spontaan de overheid uitkoopt. Dat zou wel een heel grote stok achter de deur zijn. Wel duidelijk was dat de kapitaalinjectie deels ook zal worden gebruikt om de solvabiliteit van de verzekeringstak bij KBC te versterken.

In ruil voor dit alles eist de overheid meer inspraak bij KBC. Op tafel van de ministerraad ligt vanochtend een voorstel waarbij de overheid twee bestuurders bij KBC mag benoemen. Zij krijgen vetorecht op bepaalde punten, zoals beloningskwesties. Het directiecomité zou over 2008 ook geen bonussen krijgen.

Of er nog andere overheidseisen op tafel liggen, was gisterenavond niet bekend. Als we vergelijken met ING, dan kregen de overheidsbestuurders daar vetorecht bij beslissingen waarmee meer dan 25 procent van het eigen vermogen is gemoeid, bij het verhogen en verlagen van het uitstaand kapitaal en bij voorstellen over looneisen. Daarnaast kon de Nederlandse regering ook afdwingen dat de gouden parachutes worden beperkt tot één jaar loon. Of de Belgische overheidsbestuurders bij KBC evenveel in de pap te brokken zullen hebben, valt af te wachten.

Met 25 leden is de raad van bestuur van KBC de omvangrijkste van alle Belgische beursgenoteerde bedrijven. De federale regering beslist na de herfstvakantie over de aanwijzing van overheidsbestuurders bij Fortis Bank en Ethias. Mogelijk komt dan ook het dossier-KBC op tafel.Blz. E2-E3 De sterkste zijn is geen garantie meer.