De jongste maanden zijn de termijnrekeningen bij de banken - jarenlang een bijna vergeten spaaralternatief - weer een pak aantrekkelijker geworden. Voor wie op zoek is naar een belegging op iets langere termijn en daarbij bereid is wat in te leveren op de snelle beschikbaarheid van zijn geld, bieden ze een interessant alternatief voor het spaarboekje, mogelijk zelfs voor de hoogrentende boekjes.

Er gaat de jongste weken haast geen dag voorbij zonder nieuwe berichten over nog betere voorwaarden op vastrentende bankproducten. We gingen wat snuisteren in de recentste aanbiedingen en ontdekten een en ander.

Bij de betere banken bedraagt de rente op termijnrekeningen of kasbons nu minimaal 5procent vanaf een looptijd van één jaar. De interessantste die we optekenden, was de DHB Advantage rekening (een termijnrekening) met een rente van 5,25 procent op één jaar. Daar betaal je 15procent roerende voorheffing op, wat het nettorendement doet uitkomen op 4,46 procent.

Daarmee doe je minder goed dan de beste spaarboekjes die in eenzelfde periode zeker 5procent netto halen. Enkel interessant dus als diversificatie voor wie grote bedragen te beleggen heeft en dus op een spaarboekje boven de vrijgestelde renteopbrengst van 1.660 euro uitkomt.

DHB biedt ook erg hoge tarieven voor langere looptijden. Het gaat van 5,4 procent op twee jaar, over 5,5 op 3 en 5,6 procent op vier jaar tot 5,75 procent voor wie zijn geld vijf jaar belegd laat. Zover wij kunnen nagaan zijn dat momenteel onklopbare voorwaarden voor een termijnrekening.

Hoewel. DHB zelf doet nog beter met tarieven van 5,45 tot 5,85 procent voor dezelfde looptijden als je aanvaardt dat de rente pas op het einde van de looptijd uitbetaald wordt. Maar, die rente kapitaliseert niet. Wie 10.000 euro op vijf jaar belegt, heeft na één jaar een netto-opbrengst van 497 euro. Maar dat bedrag rendeert vanaf dan niet meer en wordt pas vier jaar later, op de eindvervaldag, uitbetaald. Hetzelfde gebeurt na het tweede, het derde en het vierde jaar, zodat op de eindvervaldag, naast de belegde 10.000 euro, 2.485 euro rente op je ligt te wachten.

Wie kiest voor de iets lagere vergoeding heeft jaarlijks 'maar' recht op 489 euro, maar kan die dan wel prompt weer beleggen. Stel dat je het bedrag op een heel gewoon spaarboekje plaatst met een rente van 2,5 procent, dan is de gekapitaliseerde waarde van de rente-uitkeringen tegen de eindvervaldag opgelopen tot 2.082 euro, waarbij dan nog de laatste rentebetaling gevoegd moet worden. Samen dus goed voor 2.571 euro of bijna 90euro meer dan op de rekening met hogere rente.

Als het eindresultaat omgerekend wordt naar een impliciete jaarlijkse rente, dan blijkt DHB 4,59 procent netto te betalen. Dat is minder dan sommige spaarboekjes, maar je bent er wel vijf jaar lang zeker van. De kans dat de spaarboekjes vijf jaar op het huidige peil blijven, lijkt ons bijzonder klein. Wie kiest voor de formule op 3jaar tegen 5,4 procent bruto haalt een impliciete rente van net geen 4,35 procent.

En de klassieke kasbon? Wie kiest voor een klassieke bon zal bij de meeste banken dezelfde tarieven vinden als op de termijnrekening. Sinds de bons niet meer fysiek geleverd kunnen worden is er geen verschil meer met een termijnrekening. Tenzij je kiest voor een kapitaliserende bon, waar de rente op haar beurt rente opbrengt. Dat hebben we bij de termijnrekeningen nog niet gezien.

Het Landbouwkrediet heeft een originele formule in huis met zijn Euro 45, een kasbon met een looptijd van 45 maanden die 15-maandelijks een coupon kapitaliseert en 5,8 procent biedt. Lijkt interessant, maar na even rekenen blijkt dat de impliciete rente van de belegging niet hoger uitkomt dan 4,45 procent per jaar, bruto. Na aftrek van de roerende voorheffing blijft er maar 3,78 procent over.

Bij Argenta, de specialist van de oerklassieke bankproducten, stoten we op een kasbon met een looptijd van drie of vijf jaar die 5procent biedt en tegen dezelfde rente kapitaliseert. Het nettorendement van 4,25 procent maakt dus van onze 10.000 euro na vijf jaar 12.363 euro. Daarmee doen we nog steeds 400 euro minder goed dan DHB Advantage, dat voor zover wij hebben kunnen nagaan momenteel dus onklopbaar is, zeker in combinatie met een hoogrentend spaarboekje.

De Bank van de Post paste donderdag haar tarieven aan en heeft nu een kasbon op twee jaar die kapitaliseert tegen 5,2 procent bruto of 4,42 netto. Voor die periode allicht het beste aanbod op de markt.

Nog even terug naar een spectaculair aanbod dat het Landbouwkrediet deze week lanceerde. Het biedt 5,55 procent op jaarbasis opeen termijnrekening met een looptijd van 5maanden. Lijkt onklopbaar, maar je moet er wel bij vertellen dat de belegging enkel toegankelijk is voor nieuwe klanten die bereid zijn om coöperant te worden.

Daarvoor moeten ze dus ten minste één aandeel van 12,4 euro kopen en jaarlijks 25,2 euro beheerskosten betalen. De voorbije jaren kreeg je 5procent nettodividend op die maatschappelijke aandelen. Wie de maximaal toegelaten 202aandelen koopt, kan dus 125euro dividenden innen, maar vergeet de 25,2 euro kosten niet, waardoor de netto opbrengst nog 4procent bedraagt. En dat om gedurende 5maanden 5,55 procent bruto te verdienen. Vooral een lokvogel voor wie toch al coöperant wou worden.