De rente op een spaarboekje is tot een bedrag van 1.660 euro per belastingplichtige vrij van belastingen. Voor een echtpaar is dat dus 3.320 euro. Hoe hoger de rente op het boekje, hoe sneller die limiet bereikt wordt.

Bij een rente van 5,5 procent kun je per persoon bijna 29.500 euro op de rekening zetten voor je voorheffing betaalt. Bij 5 procent wordt dat 32.500 euro en bij 4,5 procent mag je tot iets meer dan 36.000 euro gaan. Op een boekje dat 4 procent rente biedt, mag je 40.750 euro parkeren.

Het rendementsverschil tussen het beste en het zwakste spaarboekje op de Belgische markt is indrukwekkend. Voor 20.000 euro belegd vermogen incasseer je in het beste geval jaarlijks 1.130 euro, in het slechtste 201 euro.

Voor sommige hoogrentende spaarboekjes, en meer nog termijnrekeningen, is een minimumbedrag vereist. Dat varieert van bank tot bank. Het kan oplopen tot 10.000 euro. Er zijn ook maximumbedragen, vooral voor spaarboekjes. Wie daarboven gaat, krijgt minder rente. Maar in de meeste gevallen liggen de maxima een stuk boven het fiscaal interessante plafond.

Onze speurtocht naar de betere beleggingen leert dat de kleine lettertjes van groot belang zijn. Denk niet te snel dat je het product doorgrondt. En ga er maar beter van uit dat aan een opvallend hoge rente nagenoeg altijd wel een of ander nadeel hangt. Een weinig bekende naam of randvoorwaarden die je belegging minder soepel maken of die het echte rendement beperken.

Wees ten slotte niet bang van kleine banken. Als het al geen Belgische filialen zijn van grote instellingen zoals Rabobank en ABN Amro, dan genieten ze alleszins van de Europese depositogarantie die ervoor zorgt dat je tegoed bij de bank gegarandeerd is tot een bedrag van 20.000 euro. Die limiet geldt wel voor de som van al je tegoeden bij al de banken waar je klant bent.

Een heel interessante internetsite voor wie alle spaarboekjes op de markt wil vergelijken of de termijnrekeningen bij de belangrijkste banken op een rijtje wil zetten, is:www.spaargids.be.