Aanpassingen waterafvoer in Halle in beginfase

Op verschillende plaatsen in Halle moeten ondergrondse en bovengrondse wachtbekkens en rioleringen worden aangelegd.

Het studiebureau D+A onderzocht de waterafvoer in Halle en stelde een zogenaamde hydronautstudie op.Die studie moest nagaan hoe wateroverlast na hevige wolkbreuken zoals in mei en juni van dit jaar voorkomen ...