In de Limburgse mijnstreek en in Mechelen ligt de werkloosheid bij jonge allochtonen de helft lager dan twee jaar geleden.

Van onze redacteurDe daling van het aantal allochtone jongeren zonder werk is zonder meer spectaculair. Dat bewijzen de gedetailleerde werkloosheidscijfers van de arbeidsdienst VDAB voor de maand december van vorig jaar. Arbeidssocioloog Jan Hertogen, die de werkloosheidscijfers analyseerde, heeft het over 'een wonder'.

Eind december 2007 telde Vlaanderen in totaal 39 procent minder jongeren zonder baan dan twee jaar voordien, in december 2005. Bij de laaggeschoolde jongeren was er een daling met 32 procent.

Die positieve trend bij de laaggeschoolden was het meest uitgesproken voor de groep jongeren van allochtone afkomst (vooral uit de Maghreb-landen en Turkije), die in de zgn. dertien Vlaamse centrumsteden wonen. Het gaat hierbij om alle grote Vlaamse steden, plus de Limburgse mijngemeenten.

In die dertien 'steden' loopt sinds twee jaar het jeugdwerkloosheidplan, dat voorziet in een specifieke begeleiding van jongeren in hun zoektocht naar een baan. De VDAB werkt hiervoor samen met de lokale overheden en met derdenorganisaties.

Bij de jonge allochtonen uit de 'dertien steden' ging de werkloosheid in de voorbije twee jaar met 38 procent omlaag.

Absolute uitschieters waren de voormalige mijngemeenten Beringen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder met dalingspercentages tussen 50 en 66 procent. In Mechelen, waar één op de drie van alle laaggeschoolde werkloze jongeren van Marokkaanse of Turkse afkomst is, was er een daling met 48 procent.

Globaal genomen is de werkloosheidsdaling iets groter bij de allochtone jongens (39 procent) dan bij de meisjes (37).

Deze cijfers zijn erg hoopgevend. Ze tonen aan dat er zelfs voor jongeren zonder hoge scholingsgraad en van allochtone afkomst - die combinatie maakt hen tot een van de 'zwakste' groepen op de arbeidsmarkt - kansen op werk zijn. Dankzij de doorgedreven begeleiding en dankzij de toenemende schaarste aan kandidaat-werkzoekenden, want nagenoeg alle 'witte raven' zijn al aan de slag.

Uit cijfers van het Steunpunt Tewerkstelling Mechelen, die door Hertogen verzameld werden, blijkt dat de lokale werkgevers alvast hun deuren hebben opengezet voor de Marokkaanse jongeren. Vorig jaar ging het om 80 jobs en in 2006 waren er het ook meer dan 60. Het gaat niet om 'papieren' jobs of om speciale beroepsopleidingen, bedoeld om de jonge allochtonen uit de VDAB-statistieken te doen verdwijnen, maar om door Europese diensten gecontroleerde tewerkstellingen.Blz. 2 commentaar.Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in