Steve Stevaert (Ethias)
mhb Foto: © Marc Herremans
In 2005 verliet Stevaert plots om gezondheidsredenen de nationale politiek en werd gouverneur van Limburg. Toen hij in 2007 benoemd werd als voorzitter van Ethias, ergerde een pak politieke tegenstanders zich aan de combinatie van het gouverneursambt en het goedbetaalde mandaat bij Ethias: 30.000 euro per jaar. Onder impuls van Johan Sauwens (CD&V) en Jean-Marie Dedecker (LDD) kwam er een wijziging in het provinciedecreet: gouverneurs mogen niet bijklussen, tenzij ze het gratis doen.

Stevaert ging dus aan de slag bij Ethias, maar liet zijn vergoeding integraal doorstorten naar een goed doel. Hij stuurde ook de bonussen van de directie bij, die tot dan enkel afhingen van de omzet bij Ethias.