GOD ALS ONDERDEEL VAN ONZE GESCHIEDENIS

In memoriam Edward Schillebeeckx

‘Elke generatie die theologie studeert, kan niet om het gedachtegoed van Schillebeeckx heen omdat hij toen zo vernieuwend was', zei Peter Vande Vyvere, hoofdredacteur Tertio, in deze krant. Bij het overlijden van de grote theoloog belicht RIK TORFS de nadruk van Schillebeeckx op de geschiedenis en het concrete in het geloof.

Waarom is Edward Schillebeeckx uniek, werden zijn boeken door gelovigen en ongelovigen verslonden en citeerde Ruud Lubbers hem bij het voorlezen van een regeringsverklaring?Er is natuurlijk zijn persoonlijkheid ...

Niet te missen